Utanmazlığın boyut tanımazlığı yaşanıyor ülkemizde. Rüşvetin parmakla aklandığı ülkenin adı demokratik hukuk devleti olsun. Emirle hukuk yaratmanın adı yasa olsun. Fermanlar yasaların yerini alsın ve...
Eski devirlerde medya yoktu. O günlerin şairleri, ozanları bir çeşit medya görevi yaparlar, halkın hissiyatını, düşüncelerini duyururlardı. Büyük şairimiz Fuzulî’nin“Selam verdim, rüşvet değildir deyü almadılar.”mısraını...
Topraktaki hastalıklar nedeniyle ekim ve dikim yapılamayan bölgeler ile hayvan hastalığı nedeniyle riskli alan ilan edilen bölgeleri ile ilgili bir soru önergesini yanıtlayan Tarım ve...
Delilik şüphesiz aptallıktan daha iyidir, delilik var olmamış bir zekanın yok olmasıdır. Aptallık ise var olmamış bir zekanın var olmamaya devam edişidir. Eğitimsiz ve cahil...
Yazılı basında ve televizyonlarda hemen hemen hiç dile getirilmeyen iki konuyu teğet dahi olsa değinmeyen medya neden suskun? Türkiye’nin yapay ve korku gündemi eleştirel konuların...